Lezing: De ster van Bethlehem – Woensdag 11 december

Op woensdag 11 december 2024 om 20:00 uur is er de lezing: de Ster van Bethlehem. De vraag is: is een sterrenkundig feit of alleen een mooi verhaal? De lezing wordt gegeven door Jos Lankreijer.

De Ster van Bethlehem houdt al heel lang de gemoederen bezig. Het is misschien wel de bekendste van alle sterren. De beschrijving van de gebeurtenis in de bijbel spreekt tot de verbeelding, maar is tegelijkertijd raadselachtig. Sommigen menen, dat er destijds werkelijk iets aan de hemel te zien moet zijn geweest, maar anderen denken dat het alleen maar een mooi verhaal is. In 2014 heeft de Universiteit van Groningen een congres gewijd aan deze kwestie.

Een groep internationale wetenschappers heeft zich twee dagen lang beziggehouden met het onderzoeken van alle theorieën. Het boek dat een samenvatting vormt van dit congres is bijna 700 bladzijden dik. Het bevat veel informatie waarvan een deel in deze lezing wordt samengevat.

Astronomische verklaringen  
Het Bijbelverhaal zal getoetst worden aan de sterrenkundige en historische feiten en alle mogelijke astronomische verklaringen worden doorgenomen. Maar er wordt ook een uitstapje gemaakt naar de astrologie, om de vraag te kunnen beantwoorden of “de wijzen uit het oosten‘ misschien astrologen waren. Een theorie, die na meer dan 2000 jaar alle feiten kan verklaren, is er helaas niet. Ieder voor zich zal moeten uitmaken welke uitleg hij of zij het meest waarschijnlijk vindt. Maar het verhaal van de ster blijft hoe dan ook boeiend. Het is niet de bedoeling dat de kennis, die tijdens de lezing wordt opgedaan, het kerstverhaal ontneemt van zijn charme.

Aanvang van de lezing: 20.00 uur (vanaf 19.30 uur is de deur van de sterrenwacht open).

198
Deel dit artikel