Lezing: de Ster van Betlehem op 20 dec.

De Ster van Bethlehem houdt al heel lang de gemoederen bezig. Het is misschien zelfs wel de bekendste van alle sterren. De beschrijving van de gebeurtenis in de bijbel spreekt tot de verbeelding, maar is tegelijkertijd raadselachtig. Sommigen menen, dat er destijds werkelijk iets aan de hemel te zien moet zijn geweest, maar anderen denken dat het alleen maar een mooi verhaal is. In 2014 heeft de Universiteit van Groningen een congres gewijd aan deze kwestie. Een groep internationale wetenschappers heeft zich twee dagen lang beziggehouden met het onderzoeken van alle theorieën. Het boek dat een samenvatting vormt van dit congres is bijna 700 bladzijden dik! Het bevat veel informatie waarvan een deel in deze lezing wordt samengevat. Het Bijbelverhaal zal getoetst worden aan de sterrenkundige en historische feiten en alle mogelijke astronomische verklaringen worden doorgenomen. Maar er wordt ook een uitstapje gemaakt naar de astrologie, om de vraag te kunnen beantwoorden of “de wijzen uit het oosten‘ misschien astrologen waren. Een theorie, die na meer dan 2000 jaar alle feiten kan verklaren, is er helaas niet. Ieder voor zich zal moeten uitmaken welke uitleg hij of zij het meest waarschijnlijk vindt. Maar het verhaal van de ster blijft hoe dan ook boeiend. Het is niet de bedoeling dat de kennis, die tijdens de lezing wordt opgedaan, het kerstverhaal ontneemt van zijn charme.

Samenvatting van de lezing:
Actieve sterrenstelsels zijn sterrenstelsels met zwarte gaten die materie aan het opzuigen zijn. We kennen vele spectaculaire verschijningsvormen van zulke objecten, waaronder quasars, radio sterrenstelsels en Seyfert stelsels. En waarom er zoveel verschijningsvormen zijn wordt onderzocht met nieuwe data van de LOFAR en JWST telescopen. Interessant is dat een actief sterrenstelsel zo veel energie uitstraalt dat een heel sterrenstelsel hier last van heeft. Het aantal sterren dat geboren wordt neem dan drastisch af.

Locatie van de lezing: expositieruimte van Volkssterrenwacht Orion op de 1e verd. van het Streekbos Paviljoen (gelegen aan de rand van het natuurgebied Het Streekbos) aan de Veilingweg 21B in Bovenkarspel. Aanvang van de lezingen: 20.00 uur (de zaal is open vanaf 19.30 uur). Aanmelden van te voren via: pr@volkssterrenwachtorion.nl  En graag bij verhindering a.u.b. via de email of telefonisch fff een berichtje. Toegangsprijs: voor leden € 3,– p.p. (dit is incl. een kopje/thee in de pauze) en niet leden € 6,– p.p.; er kan voor aanvang van de lezing in de sterrenwacht kontant en met de pinpas worden betaald.

89
Deel dit artikel